ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ...


Ανάμεσα στο Όνομα του Πατρός και του Υιού, ο Ποιητής
στέκει σιωπηλός, ένας Άγγελος που μεσιτεύει.

ΤΖΟΝ ΜΑΤΙΑΡ 


/μτφ. Ν.Σ./

Popular Posts