ΟΡΧ-ΙΔΕΑ...

Ορχ-Ιδέα,
Ν΄ ανθίσεις αργείς.
Μα όταν το κάνεις,
Προσφέρεις στην πλάση την
Ηδονή 
Ενός οργασμού θε'ι'κής
προελεύσεως...


Ορχ-Ιδέα,

Ν΄ ανθίσεις αργείς.
Μα όταν το κάνεις,
Προσφέρεις στην πλάση
Αιδοίο για άπειρους 
οργασμούς πνευματικής
προελεύσεως...


ν.Σ

POPULAR POSTS