Η ΠΟΙΗΣΗ


Old Tower in the Fields, Vincent van Gogh



Η ποίηση που
Σ' οδηγεί στο
Κατώφλι του
Θανάτου
Είναι 
Η ποίηση που
Σε αλείφει με μύρο
Την στιγμή της
Ύψιστής σου ηδονής
Είναι το άβε σου το
Πυρακτωμένο
Το άβε σου το
Απόλυτο


Στο πυρ το εξώτερον



ν.






Popular Posts