Προσευχή της Ειρήνης ~Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης
St. Francis Of Assisi At Prayer, ca. 1645-1650,
Bartolomé Esteban Murillo (Spanish, 1617-1682)


ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης Σου! 
Εκεί που υπάρχει μίσος, ας φέρνω την αγάπη. 
Εκεί που υπάρχει αδικία, ας φέρνω την συγχώρεση. 
Εκεί όπου υπάρχει διχόνοια, ας φέρνω την ένωση. 
Εκεί όπου υπάρχει σφάλμα, ας φέρνω την αλήθεια. 
Εκεί όπου υπάρχει αμφιβολία, ας φέρνω την πίστη. 
Εκεί όπου υπάρχει απελπισία, ας φέρνω την ελπίδα. 
Εκεί όπου υπάρχει σκοτάδι, ας φέρνω το φως. 
Εκεί όπου υπάρχει θλίψη, ας φέρνω τη χαρά.

Κύριε, δεν ζητώ τόσο να με παρηγορούν, 
Παρά να παρηγορώ. 
Να με καταλαβαίνουν, 
Παρά να κατανοώ. 
Να με αγαπούν, 
Παρά ν αγαπώ.

Επειδή 
Δίνοντας, λαμβάνουμε, 
Συγχωρώντας, συγχωρούμαστε 
Πεθαίνοντας, αναστηνόμαστε 
Στην αιώνια ζωή.


POPULAR POSTS