Στον βυθό σου

Με φώναξε η θάλασσα 
να ενωθώ με τ' αλμυρό νερό της.
Κι εγώ της είπα:
"Μα Θάλασσα, κυρά μου Θάλασσα, 
εσένα δεν σε κολακεύει το σκοτάδι. 
Το φως μονάχα. Μοναχά το φως!
Να, την ψυχούλα πάρε 
-με το νερό σου ένα να γίνει το αλμυρό-
του πιο αδύναμου στην πλάση ζώου.
Εμένα η ψυχή μου τη θέση της έχει 
κρατημένη
στον βυθό σου. 

Το φως,
το φως,
επέλεξε, Θάλασσα,
για τ' αλμυρό νερό σου"!

ν.

POPULAR POSTS