Μας διώχνουνε τα πράγματα...

Portrait by Lee Jeffries

"Μας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε". 
~Κ. Καρυωτάκης


Κώστα μου, 
μας διώχνουνε τα πράγματα 
και, μάλιστα, μας παραδιώχνουνε
-κι εσύ πολύ καλά το ξέρεις,


μα η ποίηση,
ποιητά μου αγαπημένε,
είν' το καταφύγιο που ποθούμε

Κι ίσως
και μάλλον
το μόνο καταφύγιο...

                                 που έχουμε...


ν.

POPULAR POSTS