Στα φαιδρά υπόστεγα των φωνημάτων ~Γιώργος Κεντρωτής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ


ΣΤΑ ΦΑΙΔΡΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΤΩΝ ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ

    Στὴν Νικολέττα Σίμωνος

Ἀβυσσωμένα ἐκκρίματα τῆς μνήμης
στεγάζονται σὲ βλέμματα κυκλώνων
καὶ ἀγέρωχες ροπὲς γερμένων κλώνων
τὶς σέλβες ἐνοικοῦν τῆς ἐπιστήμης

Τὸ σύστημα στὰ ξέφωτα τοῦ μύθου
ἀγρεύει ὁ νοῦς μὲ δροσερῶν δακτύλων
κινήσεις σὰν θροΐσματα ἀλλοφύλων

Ἀπ᾽ τὶς λεπτὲς ἀκμὲς λυδίας λίθου
σταλάζουν λόγοι ἀξιόγραφοι τοῦ ρόδου

Τὸ λάλον ὕδωρ φθέγγεται ἐξ ἐφόδου


Τετρακτύς

POPULAR POSTS