Θαλασσινή
Θαλασσινή 
Με είπες μιαν αυγή 
Με μια φωνή 
Σαν κύματος χάδι

Και στο στήθος σου
Στο μέρος της καρδιάς
Το μονόγραμμά μου χάραξες:
Ένα ψηλόλιγνο 
Σαν στον ιστό πανί

Θαλασσί Ν

ν.σ.

POPULAR POSTS