Θαμπωμένη...


Ακούγοντας το πιο κάτω τραγούδι της Ζαζ...


Θαμπωμένη 
από της νύχτας 
το νεκρικό φως 
Θαμπωμένη 
από της μέρας 
το νεκρικό σκότος 
Θα αγαπήσεις τη ζωή 
επιτέλους 
ή θα συνεχίσεις 
να την κοιτάς 
να περνά 
και να χάνεται
πέρα
στον ανύπαρκτο ορίζοντα; 
Τι έμεινε από τη νύχτα 
Οι στάχτες μου το πρωί... ν.

POPULAR POSTS