Πιάσε με...
Για κει ταξιδεύω απόψε
Στα νούφαρα, τους ποταμούς, 
τα ιερογλυφικά και του ροδιού 
τους χυμούς
Εκεί, πέρα απ' τα όρη και 
τ' ομιχλώδες της μόνιμα 
απραγματοποίητης φυγής σου
Κι αν μπορείς,
έλα και πιάσε με...
ν.
Arthur H, La Beauté de l'AmourPOPULAR POSTS