Αρκεί το φως σου ~χαϊκού


Αρκεί το φως σου
λευκό να 'ρθει να βάψει
το σκοτάδι μου
ν.σ.

POPULAR POSTS