Κι εγώ σαν άνθρωπος αμαρτωλός...Paradise Lost (series) by "Paul" Gustave Doré (1832 – 1883)Υπάρχουνε στιγμές 
που μέχρι και τον Θεό 
-έχω το θράσος να-
 μισώ...


POPULAR POSTS