Γράψε ένα ποίημαPaintings & Thoughts, Georgia O'Keeffe
μυρμηγκοφωλιές οι σκέψεις,
απ' όπου στρατιές ολάκερες μυρμηγκιών,
με τ' απρόβλεπτο πρόσταγμα, το άκρως 
υποβλητικό και επιτακτικό τού εγκεφάλου,
σαν λάβα ξεχύνονται μεμιάς μέσα απ’ τους κρατήρες τους,
αποψιλώνοντας σε χρόνο ντε τε
της γαλήνης την Εδέμ, 
τούτο το πρόσφορο, το έφορο για τον καθένα έδαφος.

ποιοι ψεκασμοί και ποια 
εντομοκτόνα τώρα να βοηθήσουν...

ένας τρόπος υπάρχει μοναχά προς αναχαίτισή τους, όταν 
ετούτη η λάβα η ανυπόφορη απ' του 
μυαλού σου ξεχυθεί τους μυρμηγκόκτιστους κρατήρες:

μ' ορμή κι απόφαση, χωρίς δεύτερη σκέψη,

ψάξε και βρες 
μια λέξη όμορφη, μια λέξη ωραία
                         -το 'όμορφη κι ωραία' μη σε γελά· 
                          le beau est toujours bizarre!-
κι άρα, εξ ορισμού, μοιραία

και γράψε ένα ποίημα...!


ν.σ.

POPULAR POSTS