Μια προσευχή του Σαίρεν ΚίρκεγκωρSøren Kierkegaard (1813-1855)Μία από τις προσευχές τού Søren Aabye KierkegaardΩ Κύριε, ημέρεψε τα κύματα 
ετούτης της καρδίας· 
τις τρικυμίες της κόπασε.

Ω ψυχή μου, γαλήνεψε,
ώστε το Θείο να μπορεί
να ενεργήσει εντός σου.
Ω ψυχή μου, ησύχασε
ώστε ο Θεός να δύναται
ν’ αναπαυθεί εντός σου,
ώστε η γαλήνη Του
να δύναται
να σε κατακλύσει.

Ναι, Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,
πόσο συχνά, αλήθεια,
διαπιστώνουμε
πως ο κόσμος τούτος
να μας προσφέρει γαλήνη
δεν μπορεί,  
Ω ωστόσο,
κάνε μας να νιώσουμε
 ότι Εσύ μπορείς
να προσφέρεις γαλήνη·
φώτισέ μας με την αλήθεια
της υπόσχεσής Σου:
πως ακόμα κι ο κόσμος όλος να βαλθεί, 
δε γίνεται να 'χει τη δύναμη
τη γαλήνη Σου να διώξει.

Μετάφραση: Νικολέττα Σίμωνος


POPULAR POSTS