Δάκρυσμα αδαμάντινο...Κάθε σταγόνα από 
το δάκρυ μου είναι κι ένα 
διαμάντι ολόδικό σου
Μπορείς να γίνεις πλούσιος...

ν.σ.

POPULAR POSTS