Άτιτλες σκέψεις



Pain by Poby


I.

Φοβάμαι τον 

Θάνατο.
Μα πιο πολύ 
Φοβάμαι τον 
Πόνο που δεν έχει γιατρειά
Παρά μόνο τον 
Θάνατο.


II.

Φοβάμαι τον 

Θάνατο.
Μα πιο πολύ 
Φοβάμαι την 
Ανάπηρη ζωή.




ν.σ.

POPULAR POSTS