ΠόθησαΑγάπησα το δέρμα τού
λαιμού του
-το τρυφερό
Και πόθησα το αίμα του.

Ρουφώντας το μονάχα
θε να 'χα
την αθάνατη
ζωή
ή τον αθάνατο
θάνατο.

Κατέληξα εντέλει 
και θνητά 
νεκρή

και διψασμένη...
ν.

POPULAR POSTS