Γυναίκα ~Σοφία Σανούσσι 
ΣΟΦΙΑ ΣΑΝΟΥΣΣΙ


ΓΥΝΑΙΚΑ


Γυναίκα...
''Ύπαρξη θεία''...
Άγια και σκοτεινή,
Μάγισσα και Νεφέλη,
''ΣΥΜΠΑΝ'' κυοφορούμενο,
στη σάρκα, 
... μα και στην ψυχή...
''Μήλο χρυσό''...
«Εν πολλαίς αμαρτίαις,
η περιπεσούσα...»
Υμνωδίες συνόδευαν,
τ' αγγέλιασμά της...
Κόρη, γιαγιά
και θυγατέρα,
Εταίρα...
μητέρα...
Έμπνευση τέχνης...
πάγκαλη... 
Κίρκη και Αφροδίτη...
Ακάθαρτη και πάλλευκη...
Λάμια και Κασσιανή.
Μελάνια χύθηκαν,
γυναίκα... για σένα...
Μαγδαληνή και Ιουλιέτα...
Πηγή δακρύων,
Αγάπης τόξο...
Εύας φωνή...
και Παναγία.
Σοφή κι απλή...
''Ερρύη τα φαύλα
και τα κρείττω''...
''Εκ γυναικός''......
 

POPULAR POSTS