Λουλούδια... και πάλι λουλούδια... και πάντα λουλούδια... Νο.2
Ναι, έχει προνοήσει και γι’ αυτό ο Δημιουργός -για κάτι αληθινά γλυκό! Κι έφτιαξε δύο κήπους· δυο κήπους τεράστιους και μεγαλόπρεπους, μα και ισόποσους -ίδια έκταση, ίση ποσότητα χώματος και νερού, ίσος αριθμός πλασμάτων που φυτρώνουν και θεριεύουνε εντός του: Έναν τον κήπο των Ψυχών, κι έναν αυτόν των Ρόδων. Για κάθε ψυχή που στέλνει στη γη ετούτη, λοιπόν, υπάρχει κι ένα ρόδο εύμορφο να τηνέ περιμένει· ένα ρόδο σ' αυτήν δοσμένο από τα ίδια τα χέρια του Θεού! Ένα τριαντάφυλλο ολόδικό της!
Κάθε ρόδο και μια καρδιά που λουλουδίζει και, με την πρώτη ηλιαχτίδα, τα κλειστά της φυλλοκάρδια ανοίγει στον καθέναν από εμάς…
Μια μελένια γεύση ζωής η θε'ι'κή ετούτη προσφορά...
Έχεις κι εσύ το δικό σου ρόδο: την καρδιά που ανοίγει μόνο για σένα και με λαχτάρα σε προσμένει!
Του κήπου μου τα τριαντάφυλλα, δικά σας!


Photos by Nicoletta Simonos (c)


~NicoleSi~

POPULAR POSTS