Χειμωνανθέ μου (χαϊκού)Χειμωνανθέ μου
Στο χιόνι άνθισες το
Γλαυκό τ’ ουρανού 
ν.σ.

POPULAR POSTS