Αγνοείται


Ανοίγω πόρτες
αδιαλείπτως
τη μια μετά την άλλη
προσδοκώντας
να βγω, επιτέλους
απ’ το Εγώ μου
Μα η τελευταία
που θα κλείσω πίσω μου
δεν βρέθηκε ακόμα...

ν.σ.

POPULAR POSTS