Στην ανυπαρξία



 Interrupted Reading, 1870, Jean-Baptiste Corot



Αγάπη, από εσέ
αυτό που είμαι
αναβλύζει
Η μη ύπαρξή σου
με εντάσσει
στην ανυπαρξία 






ν.σ.

Popular Posts